CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Tại MHCase, chúng tôi chấp nhận tất cả các thẻ ATM, thẻ tín dụng chính, ví điện tử, tiền mặt (COD) và các khoản thanh toán được thực hiện thông qua cổng thanh toán Nganluong.vn

Sản phẩm của chúng tôi được cá nhân hóa và làm thủ công theo thiết kế và yêu cầu cụ thể của bạn. Chúng tôi sẽ bắt đầu sản xuất đơn đặt hàng của bạn sau khi xác nhận thanh toán.

Để thực hiện thanh toán, chỉ cần nhấp vào nút "Tiến hành thanh toán" trên trang web của chúng tôi. Bạn sẽ được tự động chuyển đến trang web xử lý thanh toán đã chọn, hoặc bạn có thể chọn thanh toán khi giao hàng (COD)

Thông tin thẻ tín dụng của bạn không được xử lý hoặc lưu trữ trên máy chủ của mhcase.vn, và không có thông tin nào được tiết lộ cho bên thứ ba.

Liên hệ: support@mhcase.vn


"