TỔNG QUAN

MHCase sở hữu và vận hành trang web này. Tài liệu này điều chỉnh mối quan hệ của bạn với https://mhcase.vn (“Trang web”). Việc truy cập và sử dụng Trang web này cũng như các sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua Trang web này (gọi chung là “Dịch vụ”) phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và thông báo sau (“Điều khoản dịch vụ”). Bằng cách sử dụng các Dịch vụ, bạn đồng ý với tất cả các Điều khoản Dịch vụ, chúng tôi có thể cập nhật theo thời gian. Bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên để nhận thấy bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi có thể đã thực hiện đối với Điều khoản Dịch vụ.

Việc truy cập vào Trang web này được cho phép trên cơ sở tạm thời và chúng tôi có quyền thu hồi hoặc sửa đổi Dịch vụ mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do gì mà Trang web này không khả dụng vào bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Đôi khi, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần hoặc toàn bộ Trang web này.

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác (“Các trang web được liên kết”), không được điều hành bởi https://mhcase.vn. https://mhcase.vn không có quyền kiểm soát các Trang được Liên kết và không chịu trách nhiệm về chúng hoặc về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng. Việc bạn sử dụng các Trang được Liên kết sẽ tuân theo các điều khoản sử dụng và dịch vụ có trong mỗi trang đó.


CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật của chúng tôi, quy định cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn, có thể được tìm thấy tại https://mhcase.vn/Privacy-Policy. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý với quá trình xử lý được mô tả trong đó và đảm bảo rằng tất cả dữ liệu do bạn cung cấp là chính xác.


NGHIÊM CẤM

Bạn không được lạm dụng trang web này. Bạn sẽ không: thực hiện hoặc khuyến khích hành vi phạm tội; truyền tải hoặc phân phối vi rút, trojan, sâu, bom logic hoặc bất kỳ tài liệu nào khác độc hại, có hại về mặt công nghệ, vi phạm lòng tin hoặc theo bất kỳ cách nào gây khó chịu hoặc tục tĩu; xâm nhập vào bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ; dữ liệu bị hỏng; gây khó chịu cho người dùng khác; xâm phạm quyền sở hữu của bất kỳ người nào khác; gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại không được yêu cầu nào, thường được gọi là "thư rác"; hoặc cố gắng ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc chức năng của bất kỳ cơ sở máy tính nào hoặc được truy cập thông qua Trang web này. Vi phạm quy định này sẽ cấu thành tội hình sự và https://mhcase.vn sẽ báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm nào như vậy cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và tiết lộ danh tính của bạn cho họ.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi một cuộc tấn công từ chối dịch vụ, vi rút hoặc tài liệu có hại về mặt công nghệ khác có thể lây nhiễm sang thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc tài liệu độc quyền khác của bạn do việc bạn sử dụng Trang web này hoặc để bạn tải xuống bất kỳ tài liệu nào được đăng trên đó, hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với nó.


BẢN QUYỀN VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Các quyền sở hữu trí tuệ trong tất cả phần mềm và nội dung (bao gồm cả hình ảnh) được cung cấp cho bạn trên hoặc thông qua Trang web này vẫn là tài sản của https://mhcase.vn hoặc các nhà cấp phép của https://mhcase.vn và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các hiệp ước trên toàn thế giới. Tất cả các quyền đó được bảo lưu bởi https://mhcase.vn và các nhà cấp phép của https://mhcase.vn. Bạn có thể lưu trữ, in và hiển thị nội dung được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Bạn không được phép xuất bản, thao túng, phân phối hoặc tái sản xuất, dưới bất kỳ định dạng nào, bất kỳ nội dung nào hoặc các bản sao của nội dung được cung cấp cho bạn hoặc xuất hiện trên Trang web này cũng như bạn không được sử dụng bất kỳ nội dung nào như vậy liên quan đến bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc thương mại nào.


ĐIỀU KHOẢN BÁN HÀNG

Bằng cách đặt hàng, bạn đang đề nghị mua một sản phẩm và tuân theo các điều khoản và điều kiện sau. Tất cả các đơn đặt hàng tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và xác nhận giá đặt hàng.

Thời gian gửi có thể thay đổi tùy theo tình trạng sẵn có và tùy thuộc vào bất kỳ sự chậm trễ nào do sự chậm trễ của bưu điện hoặc trường hợp bất khả kháng mà chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

Để ký hợp đồng với https://mhcase.vn, bạn phải trên 18 tuổi và có thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hợp lệ được phát hành bởi một ngân hàng được chúng tôi chấp nhận. https://mhcase.vn có quyền từ chối mọi yêu cầu của bạn. Nếu đơn đặt hàng của bạn được chấp nhận, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email. Khi đặt hàng, bạn cam kết rằng tất cả các chi tiết bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng sự thật và chính xác, rằng bạn là người dùng được ủy quyền của thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ được sử dụng để đặt hàng và có đủ tiền để trang trải chi phí hàng hóa.

(a) Hợp đồng

Khi bạn đặt hàng, bạn sẽ nhận được một email xác nhận xác nhận đã nhận được đơn đặt hàng của bạn: email này sẽ chỉ là một thông báo xác nhận và sẽ không cấu thành sự chấp nhận đơn đặt hàng của bạn. Hợp đồng giữa chúng tôi sẽ không được hình thành cho đến khi chúng tôi gửi cho bạn xác nhận qua e-mail rằng hàng hóa bạn đặt đã được gửi đến bạn. Chỉ những hàng hóa được liệt kê trong e-mail xác nhận được gửi tại thời điểm gửi đi mới được bao gồm trong hợp đồng đã hình thành.

(b) Giá và tình trạng hàng hóa

Trong khi chúng tôi cố gắng và đảm bảo rằng tất cả các chi tiết, mô tả và giá cả xuất hiện trên Trang web này là chính xác, nhưng có thể xảy ra sai sót. Nếu chúng tôi phát hiện ra sai sót về giá của bất kỳ hàng hóa nào bạn đã đặt, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về điều này sớm nhất có thể và cung cấp cho bạn tùy chọn xác nhận lại đơn đặt hàng của bạn với giá chính xác hoặc hủy bỏ. Nếu chúng tôi không thể liên lạc với bạn, chúng tôi sẽ coi đơn hàng đó là đã bị hủy. Nếu bạn hủy và bạn đã thanh toán tiền hàng, bạn sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền.

Chi phí giao hàng sẽ được tính thêm; các khoản phí bổ sung đó được hiển thị rõ ràng nếu có và được bao gồm trong "Tổng chi phí".

(c) Thanh toán

MHCase thực hiện thanh toán qua Công thanh toán NganLuong.vn và đồng thời áp dụng hình thức thanh toán khi giao hàng (COD)

(d) Các loại thanh toán được chấp thuận:

Tất cả các thẻ ATM do các ngân hàng tại Việt Nam phát hành, các thẻ Visa, các ví điện tử phổ biến, tiền mặt (COD)


KHIẾU NẠI

Chúng tôi vận hành quy trình xử lý khiếu nại mà chúng tôi sẽ sử dụng để cố gắng giải quyết các tranh chấp khi chúng mới phát sinh, vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ khiếu nại hoặc nhận xét nào.


QUYỀN MIỄN TRỪ

Nếu bạn vi phạm các điều kiện này và chúng tôi không thực hiện hành động nào, chúng tôi sẽ vẫn có quyền sử dụng các quyền và biện pháp khắc phục của mình trong bất kỳ trường hợp nào khác khi bạn vi phạm các điều kiện này.


"