Màu nền
{{item}}
Màu nền
Grayscale
Brightness
Contrast
Lật hình
Di chuyển
Xoay hình
Layer
Copy
Xóa
Độ mờ:
Khóa ảnh nền
Là ảnh nền
Ốp kính UV
X:
Y:

Hình ảnh khi in